Black margined glossodoris

Glossodoris Atromarginata ©Rob van der Loos